Khởi nghiệp từ quán cà phê.

Khởi nghiệp từ quán cà phê, Là một ý tưởng không mới nhưng đối với ai mới bắt đầu khởi nghiệp chưa có ý tưởng và bắt đầu từ đâu, làm công việc gì? Thì khởi nghiệp với ý tưởng mở quán cà phê là một ý tưởng không tồi, bài viết này bài tôi xin chia sẻ cho các bạn trẻ các ý tưởng kinh nghiệm, những cần thiết để khởi nghiệp một quán cà phê thành công.

Continue reading “Khởi nghiệp từ quán cà phê.”